Burcu Meltem Arık

Kuşçu, Ağaçsever. Eğitim Politikası (K12, Nitelikli Eğitim, Doğa, İklim) / Birder, Dendrophile. Education Policy (K12, Quality Education, Nature, Climate)