Milyonlarca insandan 22 Haziran’da gerçekleşecek G20 Eğitim Bakanları toplantısına iklim eğitimi çağrısı

Burcu Meltem Arık
4 min readJun 7, 2021

--

Kendisini dünyanın en büyük çevre eylemi olarak tanımlayan EARTHDAY.ORG, bugün birçok kurumla ortak bir basın açıklaması yayımladı. Talepleri net. İklim eğitiminin, 22 Haziran’da G20 Eğitim Bakanları toplantısının önemli çıktılarından biri olmasını talep ediyorlar.

Ben yine -bir önceki yazımda paylaştığım çeviride olduğu gibi- çevirmen olmadığımı belirterek aşağıdaki metni hafif düzenleyerek paylaştığımı ekleyeyim. Ayrıca yine çevirdiğim metinde yer alan bazı ifade ve yaklaşımlara şerhim var. Örneğin “sürdürülebilir bir 21. yüzyıl ekonomisi”ne, gençlerin yarısının ne yapacağını bilmedikleri varsayımına (veriye dayalı olsa da) şerhim var. Ayrıca İtalya’nın iklim eğitimi taahhütü de “fos”. Yok yani, henüz gerçekleşmemiş ve gerçekleşebilecek gibi de görünmüyor.

Amacım da baki, bu çağrının çevirisini paylaşarak Türkiye’de iklim değişikliği eğitimi konusundaki tartışmalara katkıda bulunmak.

Kötü çeviri için samimiyetle üzgün olmakla birlikte buyrun:

Basın Açıklaması

Glasgow’daki BM COP26 Konferansı Öncesinde G20 Eğitim Bakanlarına Nitelikli İklim Eğitiminin Desteklenmesi Çağrısı

Yüz milyonlarca işçi, öğretmen, genç ve çevreci, iklim eyleminin ve güçlü sürdürülebilir ekonominin anahtarının eğitim olduğunu söylüyor.

Washington, D.C. (3 Haziran 2021) — Dünyanın dört bir yanındaki eğitim bakanlarına, İtalya’da G20 için bir araya geldiklerinde, sonraki BM İklim Konferansı’nın önemli bir çıktısı olarak nitelikli iklim eğitimine öncelik vermeleri çağrısında bulunuldu.

Bugün, iş ve öğretmen sendikaları, yeşil gruplar, gençlik ve veli örgütleri, araştırma enstitüleri ve uluslararası kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ittifak iklim değişikliğiyle mücadelede iklim okuryazarı yurttaşların öneminin altını çizen bir bildiri yayımladı.

Bu ittifaka dahil olan, dünya çapında yüz milyonlarca insanı temsil eden gruplar, nitelikli iklim değişikliği eğitimi ile hükümetleri tarafından daha iyi karar alınmasında, yeşil işlerde, yeni, daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir 21. yüzyıl ekonomisini inşasında anahtar olan güçlü sivil katılım arasındaki ilişkinin de farkındadır.

22 Haziran’da Sicilya’da düzenlenecek G20 toplantısına odaklanan İklim Eğitimi Talebi Ortak Sivil Toplum Bildirisi, temiz enerji ve elektrikli ulaşım gibi alanlardaki teknolojik değişimlerin ve yeniliklerin, kilometre taşı olan Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmada çok önemli olacağını savunuyor.

Ancak, giderek artan sayıda ulusun katıldığı, güvenlik çizgisi olarak 2050'ye kadar ‘net sıfır’ hedefinin, iklim ve çevre okuryazarlığı yoluyla davranış değişikliği olmadan gerçekleşmesinin -imkânsız olmasa da- zor olacağı da belirtiliyor.

Araştırmalar, gıda ve atık, tarım, ulaşım ve ısıtma alanlarında bireysel davranış değişikliklerinin emisyonların %20–37'sini azaltabileceğini ileri sürüyor. Bu azalımın, iklim değişikliğinin kontrol altında ve bilime dayalı güvenli sınırlar içinde tutulması bakımından hayati önem taşıdığını savunuluyor.

Brookings Institution’da Evrensel Eğitim Merkezi Eş Direktörü olan Rebecca Winthrop “Erken çalışmalar, iklim eylemi hakkında bilgi edinen öğrencilerin sadece kendi seçimlerini değil, ailelerinin ve topluluklarının seçimlerini de etkilediğini göstermektedir. Eğitim sistemleri, ailelerinde ve toplumlarında iklime yönelik eyleme geçmeleri için gençlerin bilgi, beceri ve düşünce yapısını acilen güçlendirmelidir.” dedi.

EARTHDAY.ORG Başkanı Kathleen Rogers: “İtalya G20 Başkanlığının ve G20 Eğitim Bakanlarının, iklim eğitimi konusunda güçlü bir çıktının dünya çapında güçlü bir desteği olacağını bilmelerini için bu kolektif açıklamayı yayınlamak istedik. Yurttaşlar, emekçiler, öğretmenler, gençler, ebeveynler, kalkınma örgütleri, akademisyenler ve yeşil gruplar hemen arkalarında.”

Eylül 2020'deki resmi lansmandan bu yana, EARTHDAY. ORG İklim ve Çevre Okuryazarlığı Kampanyası’nda 100'den fazla ülkeden 550'den fazla imzacı kuruluş bulunuyor. Bu kuruluşlar çevre, eğitim, inanç, adalet ve emek alanından yüz milyonlarca çalışanı temsil ediyor.

180'e yakın ülkede yaklaşık 33 milyon sendikalı öğretmeni temsil eden Education International Genel Sekreteri David Edwards, “2021, iklim eğitiminin iyi olmasının ötesinde her çocuğun eğitim hayatının odağında yer alması gerekiyor. Bunun gerçekleşmesi için, hükümetlerin, öğretmenleri desteklediği bir yıl olması da gerekiyor.”

“ G20 Eğitim Bakanları’nın bu önemli toplantısının, nitelikli ve zorunlu iklim eğitimine olan acil ihtiyacı anlamış ve bu yönde taahhüt vermiş tek ülke olan İtalya’nın başkanlığında gerçekleşmesi çok yerinde.” diye ekledi.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri Sharan Burrow: “İklim eğitimi ve çevre okuryazarlığı, sürdürülebilir, net sıfır ekonomi ve iklim dostu işlerin şimdi ve uzun vadede gerçekleşmesi yolunda temel taşı olacak. Hükümetlerin bu gerçekliğe er ya da geç adım atmasını istiyoruz.” dedi.

BM Küresel Eğitim Özel Elçisi ve Birleşik Krallık eski Başbakanı Gordon Brown’un başkanlık ettiği küresel bir girişim olan Education Commission Direktörü Liesbet Steer şunları söyledi: “İklim okuryazarı bir nesil oluşturmak, belki de iklim değişikliğinin çözümüne yardımcı olacak en değerli kamu yatırımıdır. İyi eğitimli yurttaşlar, uyum ve dayanıklılığı önemli ölçüde artırmak için gereken teknolojik ve davranışsal değişimleri sağlamak için gereklidir. Ancak mevcut eğilimlere göre, 2030'da mezun olan öğrencilerin yarısı, değişen dünya için korkunç derecede kötü donanımlı olacak. 600'den fazla uluslararası kuruluş, STK ve aktivistin #SaveOurFuture (#GeleceğimiziKurtarın) kampanyasında çağrıda bulunduğu üzere eğitim ve iklim liderleri birlikte hareket etmelidir.”

Birleşmiş Milletler’de The Education Outcomes Fund CEO’su olan Amel Karboul, “Küresel ölçekte gençlerin %85'i iklim değişikliğiyle mücadele etme sorumluluğuna sahip olduklarına inanıyor, ancak neredeyse yarısı bu konuda ne yapabileceklerini bilmiyor. Ne öğrettiğimiz önemli. 2021, küresel toplumun iklim eğitimi çağrısına kulak verdiği ve gençleri gezegenin geleceğinde gerçek bir fark yaratmaları için güçlendirdiği yıl olmalıdır.” dedi.

G20 Eğitim Bakanları konferansı, İngiltere-İtalya’nın evsahipliğinde Glasgow, İskoçya’da gerçekleşecek BM iklim konferansından (COP26) altı ay önce, 22 Haziran’da Sicilya’da gerçekleşecek.

Paris Anlaşması’nın kabul edildiği 2015 BM iklim konferansından altı yıl sonra, bu yılın Kasım ayında gerçekleşecek COP26, iklim değişikliği mücadelesindeki talebi artırmayı amaçlıyor.

Bugüne kadar, çok az ülke revize edilmiş ulusal iklim eylem planlarına nitelikli veya iddialı iklim eğitimini dahil etti. Bununla birlikte, G20 Eğitim Bakanları toplantısının güçlü çıktılarından birinin nitelikli iklim eğitimi olması bunu değiştirebilir. Bu çıktı, Glasgow’da, Paris Anlaşması’nın 12.maddesi uyarınca, hükümetlerin ulusal eğitim sistemlerinde daha güçlü hükümler uygulamaları yönünde deklarasyon ya da karar uzlaşısına kapı açabilir.

İklim Eğitimi Talebi Ortak Sivil Toplum Bildirisi için lütfen şu adresi ziyaret edin:

https://www.earthday.org/joint-civil-society-statement-on-climate-education-ambition/

Kathleen Rogers ve Rebecca Winthrop tarafından yazılan blog yazısı için şu adresi ziyaret edin: https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2021/06/02/will-2021-be-the-year-governments-commit-to-quality-climate-education-a-growing-call-for-action-ahead-of-the-g-20/

EARTHDAY.ORG hakkında:

EARTHDAY.ORG misyonu, dünya çapındaki çevre hareketini çeşitlendirmek, eğitmek ve etkinleştirmektir. İlk Dünya Günü (1970) ile büyüyen EARTHDAY.ORG, çevre demokrasisini inşa etmek için yaklaşık 192 ülkede 75.000'den fazla ortakla çalışan dünyanın en büyük çevre hareketidir. Her yıl 1 milyardan fazla insan Dünya Günü etkinliklerine katılıyor, bu da EARTHDAY.ORG’u dünyanın en büyük yurttaş eylemi haline getiriyor. Daha fazla bilgi için: earthday.org

--

--

Burcu Meltem Arık

Kuşçu, Ağaçsever. Eğitim Politikası (K12, Nitelikli Eğitim, Doğa, İklim) / Birder, Dendrophile. Education Policy (K12, Quality Education, Nature, Climate)